تحویل کالا وشیوه پرداخت

تحویل کالا و شیوه پرداخت

ارسال کالاها برای شما به صورت رایگان صورت می پذیرد و پرداخت مبلغ سفارشات به صورت حضوری می باشد؛ لذا شما می توانید پس از دریافت کالاهای سفارش شده و اطمینان از قیمت، کیفیت و سلامت فیزیکی کالاها، صورتحساب را به صورت نقد و یا با استفاده از کارت های عضو شتاب پرداخت نماید. لازم به ذکر است شما در صورت بروز موارد ذیل می توانید یک یا چند کالای سفارش خود را مرجوع نمایید:

الف) عدم تطابق یک یا چند کالا با صورت سفارش شما

 ب) عدم سلامت فیزیکی بسته بندی کالا

 ت) در صورتی که کالا مصرفی، تاریخ مصرف معقولی برای مصرف نداشته باشد

 ث) در صورت مغایرت قیمت درج شده به روی کالا با صورتحساب ارائه شده ـ